Бланки протоколов л.р. книга №2
Размер: 1.05 Мб • (0) • Добавлен: 16.11.2014 . 21:29

Чистые бланки протоколов лабораторных работ.

Теоретические сведения необходимо изучить по книге 2 

http://elmex.onaft.edu.ua/downloads/1/32/

Скачать Бланки протоколов л.р. книга №2
Основы энергетики
Размер: 3.37 Мб • (1) • Добавлен: 13.11.2014 . 12:44

Конспект лекций

Лабораторные работы

Контрольные работы

Скачать Основы энергетики
Конспект лекций "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ"
Размер: 8.91 Мб • (0) • Добавлен: 13.11.2014 . 12:40

М е т о д и ч е с к и е   м а т е р и а л ы  

 К   к о н с п е к т у   л е к ц и й   п о   д и с ц и п л и н е

 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

 для бакалавров направления подготовки 6.050202

 «Автоматизация и компьютерно-интегрованные технологии» 

Скачать Конспект лекций "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ"
Перелік питань для вступу на ОКР «Магістр» напрям підготовки 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Размер: 33.00 Кб • (0) • Добавлен: 11.07.2014 . 18:57

Перелік питань для вступників в магістратуру

Скачать Перелік питань для вступу на ОКР «Магістр» напрям підготовки 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Навчальний посібник "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА – ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА"
Размер: 6.68 Мб • (0) • Добавлен: 20.01.2014 . 15:06

В навчальному посібнику приділено увагу теорії та практиці вивчання електротехніки при виконанні лабораторних робіт з електричних та магнітних кіл, електричних вимірювань, трансформаторів і електричних машин з додержанням Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежних умов.

Навчальний посібник призначений студентам неелектротехнічних спеціальностей вузів для підготовки до самостійного виконання лабораторних робіт з електротехніки.

Скачать Навчальний посібник "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА – ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА"