Навчальна робота

Навчальна робота кафедри ведеться за кількома напрямками:

- читання лекцій;

- проведення лабораторних та практичних занять;

- керівництво та консультації курсового та дипломного проектування;

- Написання конспектів лекцій;

- розробка та написання методичних вказівок до проведення лабораторних та практичних занять, а також до самостійної роботи;

- розробка та написання методичних вказівок до курсового та дипломного проектування;

- написання та видання підручників та навчальних посібників;

- проведення науково-педагогічних та методичних семінарів.


На кафедрі розроблено методичні матеріали для забезпечення дисциплін спеціальності 141 – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".

 

Назва дисциплін

Відомості про наявність методичних розробок

лаб. раб.

практ. раб

КР

КП

ДП

1

Теоретичні основи електротехніки

+

+

-

-

-

2

Теорія електроприводу

+

+

-

+

-

3

Електричні машини 

+

+

+

-

-

4

Моделювання електромеханічних систем

+

+

-

-

-

5

Основи метрології та електричние вимірювань

+

-

-

-

-

6

Мікропроцесорні засоби керування електроприводом

+

+

-

-

-

7 Мікропроцесорне керування електромеханічними системами + + - - -

8

Університетська освіта

-

+

-

-

-

9

Електроматеріалознавство

+

-

-

-

-

10

Основи електромонтажних робіт

+

+

-

-

-

11

Електричні та електронні апарати харчових виробництв

+

+

-

-

-

12

Основи електрозабезпечення харчових підприємств

+

 

-

-

-

13

Системи управління електроприводів харчових виробництв

+

+

+

-

-

14

Спеціальні електричні машини

+

-

-

-

-

15

Монтаж, технічна експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв

+

-

-

-

-

16

Силова електроніка та силові перетворювачі автоматизованих електроприводів 

+

+

+

-

-

17

Діагностика електроприводів та електрообладнання харчової промисловості

+

+

-

-

-

18

Надійність та налаштування електрообладнання харчової промисловості

+

+

-

-

-

19

Дипломне проектування

-

-

-

-

+

              Примітка: 0 – немає; "-" – не потрібні;  "+" – є в наявності

 

На кафедрі постійно діють науково-педагогічні та методичні семінари.

Навчальний процес супроводжується впровадженням сучасних методів навчання з використанням інтелектуальних технологій та застосування комп'ютерів. Лекційні заняття побудовані на основі сучасних методів навчання, використання технічних засобів, що забезпечує сучасний рівень якісного викладання профільних дисциплін.

Зусиллями всього колективу кафедри було підготовлено навчально-методичні комплекси матеріалів з нових дисциплін, які забезпечили успішне проведення навчального процесу. Було модернізовано та створено нові спеціалізовані лабораторії: "Електроматеріалознавства", "Теоретичних основ електротехніки", "Електричних машин", "Теорії електроприводу", "Електричних та електронних апаратів", "Комп'ютерно-інтегрованих систем управління електроприводами", "Силової електроніки", "Моделювання електромеханічних систем".

Проф. Монтіком П.М. написано та видано 4 навчальні посібники з грифом МОП України:

- «Електротехніка та основи електроніки», 446с., 2000р.;

- «Електротехніка: теорія | та практика», 242с., 2002р.;

– «Електроустаткування – теорія і практика», 247с., 2002р.

– «Електротехніка та електромеханіка», 506с., 2007р.

На кафедрі активно розробляються та впроваджуються методи дистанційного навчання у навчальний процес, зокрема віртуальні лабораторні роботи та тренажери з електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, автоматизованого електроприводу, які використовуються студентами під час аудиторних занять.

Просмотров: 4395