Лектори, які викладають дисципліни за спеціальністю 133

з/п

Назва дисципліни

Лектор

Посада

Вчений ступінь, вчене звання

 1

Електротехніка та електроніка

Галіулін А.А.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 

Лектори, які викладають дисципліни за спеціальністю 141

з/п

Назва дисципліни

Лектор

Посада

Вчений ступінь, вчене звання

 1

Автоматизований електропривод харчових виробництв з КП

 Осадчук П.І.

Завідувач каф. ЕтаМ ОНТУ

Д.т.н., доцент

 2

Мікропроцесорні та програмні засоби керування електроприводу

Бабіч В.Ф.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 3

Моделювання електроприводів устаткування харчової промисловості

Бабіч В.Ф.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 4

Монтаж, технічна експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв

Галіулін А.А.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 5

Системи керування електроприводу

Шейда Голбад К.А. 

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ 

PhD, доцент 

 6

Спеціальні електричні машини

Штепа Є.П.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 7

Електричні машини з КР

Штепа Є.П.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 8

Електричні та електронні апарати

Бабіч В.Ф.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 9

Основи електропостачання підприємств

Штепа Є.П.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 10

Теорія електроприводу КП

Галіулін А.А.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 11

Мікропроцесорне керування електромеханічними системами

Бабіч В.Ф. 

 Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ  К.т.н., доцент

 12

Перспективний електропривод харчових підприємств з КП

Шейда Голбад К.А.   Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ   PhD, доцент

 13

Електроматеріалознавство

Розіна О.Ю.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.ф-м.н., доцент

 14

Силова електроніка та силові перетворювачі автоматизованих електроприводів

Бабіч В.Ф.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 15

Теоретичні основи електротехніки

Розіна О.Ю.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 16

Вступ до фаху

Осадчук П.І. 

Завідувач каф. ЕтаМ ОНТУ  Д.т.н., доцент

 17

Електромонтажні роботи

Галіулін А.А.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 18

Комплектні електроприводи з КР

Бабіч В.Ф.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ 

К.т.н., доцент

 19

Методологія та організація наукових досліджень і викладання у ЗВО

Осадчук П.І. 

Завідувач каф. ЕтаМ ОНТУ

Д.т.н., доцент

 20

Наукометрія

Осадчук П.І. 

 Завідувач каф. ЕтаМ ОНТУ  Д.т.н., доцент

 21

Прикладна електродинаміка

Розіна О.Ю.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.ф-м.н., доцент

 22

Проектування та дослідження електромеханічних систем автоматизації

Бабіч В.Ф.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 23

Технологічні вимірювання в автоматизованих електромеханічних системах

Галіулін А.А. 

 Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ  К.т.н., доцент

 24

Основи метрології та електричні вимірювання

Розіна О.Ю. 

 Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ   К.т.н., доцент

 

Лектори, які викладають дисципліни за спеціальністю 151

з/п

Назва дисципліни

Лектор

Посада

Вчений ступінь, вчене звання

 1

Автоматизований електропривод

Галіулін А.А.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.т.н., доцент

 2

Електротехніка та електромеханіка

Розіна О.Ю.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.ф-м.н., доцент

 

Лектори, які викладають дисципліни за спеціальністю 162

з/п

Назва дисципліни

Лектор

Посада

Вчений ступінь, вчене звання

 1

Контроль та керування біотехнологічними процесами (Електротехніка та основи електроніки)

Розіна О.Ю.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.ф-м.н., доцент

 

Лектори, які викладають дисципліни за спеціальністю 181

з/п

Назва дисципліни

Лектор

Посада

Вчений ступінь, вчене звання

 1

Електротехніка та основи електромеханіки

Розіна О.Ю.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.ф-м.н., доцент

   

Лектори, які викладають дисципліни за спеціальністю 185

з/п

Назва дисципліни

Лектор

Посада

Вчений ступінь, вчене звання

Електротехніка та електропостачання

Розіна О.Ю.

Доцент каф. ЕтаМ ОНТУ

К.ф-м.н., доцент